ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 803

งานวิจัย
            การตรวจสอบการขัดแย้งกันของการให้บริการในระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะ (Detecting Feature Interactions in Home Appliance Networks)
การแก้ไขปัญหาเซอร์วิสอินเตอร์แอคชั่นในระบบโฮมเน็ตเวิร์ก (Resolution of feature interactions in integrated services of home network system)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นางสาว นภาภรณ์ เชื้อชาติ
นาย ศุกล ตระ          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn