ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 803

งานวิจัย
            การตรวจสอบการขัดแย้งกันของการให้บริการในระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะ (Detecting Feature Interactions in Home Appliance Networks)
การแก้ไขปัญหาเซอร์วิสอินเตอร์แอคชั่นในระบบโฮมเน็ตเวิร์ก (Resolution of feature interactions in integrated services of home network system)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นางสาว นภาภรณ์ เชื้อชาติ
นาย ศุกล ตระ          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

EN I TH