ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( HPCNC )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 801

งานวิจัย
            ระบบโครงสร้างพื้นฐานบิ๊กดาต้าแบบประหยัดพลังงานโดยควบคุมพังงานแบบปรับเปลี่ยนได้ ( Energy Efficient Big Data Infrastructure using Adaptive Energy Control Algorithm )

อัลกอริทึมประหยัดพลังงานในระบบวิดีโอสตรีมมิ่งคลาวด์ ( Energy Efficient Algorithm for Video Streaming Cloud )          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
                      

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn