ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นิสิตวิศวฯ คอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Cyber Top Students 2021

นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทีม IDK IDK IDK ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย Thailand Cyber Top Students 2021 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกับอีก 9 ทีม เข้าร่วมแข่งขันในรายการ “THE 3rd ASEAN STUDENTS CONTEST ON INFORMATION SECURITY in 2021” จัดโดยประเทศเวียดนาม สมาชิกทีม IDK IDK IDK ประกอบด้วย นายพิชวัชร ลัคนาธิติ (ปี 4)  นายอิทธิกร  ปุญสิริ (ปี 4) นายธนกฤต เมฆอ่อน (ปี 3) และนายธนพลธรณ์ เด่นสิริเดชา (ปี 2) โดยมี ผศ.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พิชวัชร หัวหน้าทีม …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรสอบถาม 027970999 ต่อ 1440,025792200 readcute phone casesphone case with card holderwww.agroasis.org

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ รับรางวัลจากการประกวดปริญานิพนธ์ดีเด่น จากสถาบันวิทยสิริเมธี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยกร จิ้วไม้แดง และ นางสาวณัฐปภัสร์ ไกรวิชญ์ชนาพร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดปริญานิพนธ์ดีเด่น พร้อมด้วยเงินรางวัล 5,000 บาท จัดขึ้นโดยสถาบันวิทยสิริเมธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร) ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารได้ที่  สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200 วันจันทร์ – วันศุกร์         08:30 –  16:30 วันเสาร์  – …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

 การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) วันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561    กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561   Schedule for Kasetsart University Commencement 2018   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   หน้าที่ของคณบดี รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม และจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   ประกาศ !!  ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาติให้นำลูกโป่งเข้ามาจำหน่าย หรือนำลูกโป่งเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ อย่างเด็ดขาด   

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 #ขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (แยก url ระดับป.ตรีและบัณฑิตศึกษา) *ป.ตรี : https://regis.ku.ac.th/…/NominateAllViewDetailPresent01.php…   **บัณฑิตศึกษา : https://regis.ku.ac.th/…/NominateAllViewDetailPresent01.php… #ขั้นตอนที่2ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th #ขั้นตอนที่3พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด