การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
                      
EN I TH