คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมนำเสนอผลงานใน ICSEC2014

คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย และอ.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ นำนิสิตเข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอผลงานในงาน 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014) ที่จังหวัดขอนแก่น

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมงาน International Conference FITAT/ISPM 2014

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปเป็นผู้บรรยายรับเชิญที่งาน International Conference FITAT/ISPM 2014 ที่ The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำเสนอผลงานใน MLDM 2014

รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัยและอ.ดร.ธนาวินทร์ รักธรรมานนท์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการพร้อมแสดงผลงานที่ The 10th International Conference on Machine Learning and Data Mining MLDM 2014 (http://www.mldm.de/) ที่เมือง Shushary ประเทศรัสเซีย

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

Professor Pan Hui จากฮ่องกงเยียมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Professor Pan Hui ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น Director of HKUST-DT System and Media Lab จาก Dept. of Computer Science, The Hong Kong University of Science and Technology มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และร่วมหารืองานวิจัย โดยมีคณาจารย์ภาควิชาฯซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว และอ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ร่วมเข้าต้อนรับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

คณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมภาควิชา

คณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) เข้าเยี่ยมชมการบริงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาฯ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ และ อ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด