นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 CCNA competition และ CCENT competition จากการแข่งขันรายการ Thailand NetRiders 2016

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิรุณ ศรีสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล1st CCNA competition ได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับภูมิภาค (Asia Pacific Netrider Competition 2016) และขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐฐี โชคเกิด นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล 1st CCENT competition จากการแข่งขัน Thailand Netrider Competition 2016 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ CCENT Competition รางวัลชนะเลิศ : Nathee Chokkoed (Kasetsart University) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : Teerachot Jiwarungsinee ((KMITL) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : Noppharut Phisutcharungchai (Thammasat University) CCNA …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานิน ทองผาสุข ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2016

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นางสาวชญานิน ทองผาสุข ที่ได้รับรางวัล “ออกแบบยอดเยี่ยม” และ รางวัล “Popular vote” จากการประกวด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ (RDC2016)” เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ และได้รับพิจารณาคัดเลือกเพิ่มเติมให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IDC Robocon 2016 ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น ในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พล่าซ่า

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ค

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ และ คุณกษม โคตรอาษา และ นายสุรชัย จิตพินิจยล  นิสิตปริญญาเอกจาก ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์  ได้รับรางวัลดังนี้ Special Award จาก Taiwan International Award Winner Association Bronze medal จาก International Federation of Inventors’ Associations งานวิจัยและพัฒนาเรื่อง “High Performance Web Filtering for International Level Internet Services Providers”  โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ เป็นที่ปรึกษางานวิจัย โดยเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน International Exhibition of Technical Innovations, Patents and Inventions  ซึ่งจัดขึ้นที่ ประเทศสาธารณรัฐเช็ค ระหว่างวันที่วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด