นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท Network Track และรองชนะเลิศอันดับ 3 ในประเภท Cloud Track จากการเข้าแข่งขันทักษะด้านเครือข่ายและคลาวด์ Huawei ICT Competition Thailand 2022-2023 จัดโดย Huawei ICT Academy Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านเทคโนโลยี ให้พร้อมก้าวเข้าสู่สายอาชีพในภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับภูมิภาค จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์
ในการแข่งขันดังกล่าว ทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ 2 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท Network Track ได้แก่ ทีม ANNAREACHABLE
    สมาชิกทีม ประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ เจริญพร นายวรเมศ ผดุงเจริญ นางสาวสมฤทัย อ่อนอําไพ โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในประเภท Cloud Track ได้แก่ ทีม MMMiko
    สมาชิกทีม ประกอบด้วย นายปพนธ์ ชุณหคล้าย นายธีรธัช พิศาลสินธุ์ นายแผ่นดิน ไล้เลิศ โดยมี อ.ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา