ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ "สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้" ถึงวันที่ 24 พย.2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ “สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้”  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษศจิกายน 2559วิธีการสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเองที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารชูชาติกำภูชั้น 2 พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน
    หรือ
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามลิงค์ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
  3. ส่งเอกสารหลักฐานมายัง Email : fengppl@ku.ac.th เพื่อตรวจสอบ
  4. ดำเนินการโอนเงินตาม ใบ PAY IN คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ธนาคารทหารไทย พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ 200 บาท
  5. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ไปที่ FAX : 02-5792775 หรือ Email : fengppl@ku.ac.th
  6. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ที่ http://www.eng.ku.ac.th/

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในวิธีการสมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรรณิภา โทร 02-7970999 ต่อ 1190

รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆกรุณาดูตามเอกสารแนบ [wpdm_package id=’3051′]