ดร.ชวณัฐ นาคะสันต์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
-
การศึกษา :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556 Master of Engineering, Nara Institute of Science and Technology, ญีปุ่น, 2558 Doctor of Engineering, Nara Institute of Science and Technology , ญีปุ่น, 2561
งานวิจัยที่สนใจ :
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
chawanat.na@ku.ac.th
โทร :