ดร.ธนะ วัฒนวารุณ
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Ph.D. (Computer Science), University of Illinois Urbana-Champaign, 2564 M.Eng. (Electrical Engineering and Computer Science), Massachusetts Institute of Technology, 2557 S.B. (Computer Science and Engineering, Mathematics), Massachusetts Institute of Technology, 2557
งานวิจัยที่สนใจ :
Database systems, Scalable computational systems, Algorithms
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
tana.wat@ku.ac.th
โทร :
02797-0999 # 1467