รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Ph.D. (MOT), Asian Institute of Technology, Bangkok M.Eng. (Information Science), Utsunomiya University , JAPAN B.Eng (Computer Engineering), Kasetsart University
งานวิจัยที่สนใจ :
Technology Management, Innovation & Knowledge Management
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจัดการความรู้และนวัตกรรม
โฮมเพจ :
อีเมล :
snp@ku.ac.th
โทร :
027970999 ext. 1420