รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Docteur de l’ENST-Paris (Informatique et Reseaux), France DEA. (Intelligence Artificielle Reconnaissance des Forms et Applications), Univesite de Paris VI, France. วศ.บ.(ไฟฟ้า-อิเลคทรอนิคส์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง, 2527
งานวิจัยที่สนใจ :
Web Search Technology, Information Retrieval, Knowledge Discovery from web, Social Network Mining, High Performance Computing
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมข้อมูลและฐานความรู้ขนาดใหญ่
โฮมเพจ :
อีเมล :
arnon.r@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1444