ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), University of Miami, 2548 MSECE. (Electrical and Computer Engineering), University of Miami, 2542 วศ.ม. (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสคร์, 2533 วศ.บ. (ไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
งานวิจัยที่สนใจ :
Bio-informaticsImage Processing and Machine VisionMicroprocessor and Embeded System Database Management System & Information System Design Data warehousing & Intelligent Decision Support Systems
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
jan@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1413