รศ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Ph.D. (Information Systems Engineering), Osaka University, Japan, 2006 M.Eng (Computer Science), Osaka University, Japan, 2003 B.Eng (Information and Computer Sciences), Osaka University, Japan, 2001
งานวิจัยที่สนใจ :
Feature Interactions, Telecommunication services, Home Network Systems
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส
โฮมเพจ :
อีเมล :
pattara.l@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1448