ผศ.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Ph.D. (Electical and Computer Engineering), University of Cornell, 2009 Master of Engineering (Electical and Computer), University of Cornell, 2002 วศ.บ.(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ :
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
paruj.r@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1466