ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Ph.D. (Electrical Engineering), North Carolina State University, Raleigh, NC, 2546 M.S. (Electrical Engineering), North Carolina State University, Raleigh, NC, 2542 วศ.บ.(คอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
งานวิจัยที่สนใจ :
Robotics, Computer Networking, Computer Hardware Design
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัจฉริยะ
โฮมเพจ :
อีเมล :
yyt@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1456