ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
รองผู้อำนวนการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
การศึกษา :
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
งานวิจัยที่สนใจ :
Wireless Local Area Networks Computer Networking
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย
โฮมเพจ :
อีเมล :
aphirak.j@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1433