ผศ.ดร.สุภาพร เอื้อจงมานี
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) Georgia Institute of Technology การศึกษา: M.S. (Electrical and Computer Engineering) Georgia Institute of Technology B.S. (Electrical and Computer Engineering) Carnegie Mellon University
งานวิจัยที่สนใจ :
Statistical Learning, Statistics, Data Analysis
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
fengspe@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1426