ดร.กิตติพล โหราพงศ์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ :
Biometric Applications (Verification & Presentation Attack), Signal Processing (1D-Signal & 2D-Image), Computer Vision
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
กลุ่มวิจัยไบโอเมตริก - Biometric Research Group (BRG)
อีเมล :
kittipol.ho@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1432