ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานิน ทองผาสุข ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2016

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นางสาวชญานิน ทองผาสุข ที่ได้รับรางวัล ออกแบบยอดเยี่ยม และ
รางวัล Popular vote” จากการประกวด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ (RDC2016)” เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙

และได้รับพิจารณาคัดเลือกเพิ่มเติมให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IDC Robocon 2016 ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น ในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พล่าซ่า

g7