ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หารือการทำงานวิจัยร่วมกับ Nara Institute of Science and Technology

Prof.Keiichi YASUMOTO และ Prof.Yutaka Arakawa จาก Nara Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชุมหารือเรื่องการทำงานวิจัยร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร (5 กุมภาพันธ์ 2558)โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ,ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว และ ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ให้การต้อนรับ
10947411_946678442029555_3607982511010573789_o
10827938_946678448696221_4091880667806278276_o